Vapaaehtoisen Terriapu-palvelun esittely luolakoiraharrastajille

 

Suomen Saksanmetsästysterrierit ry on yhdessä muiden rotuyhdistysten sekä järjestöjen kanssa päättänyt

perustaa luolakoiraharrastajille suunnatunvapaaehtoisuuteen perustuvan Terriapu- palvelun hätätilanteita

varten. Palvelun perusidea on luoda kokeneista luolakoirametsästäjistä verkosto, joille hätätilanteen tullen

koiranomistaja voi soittaa ja pyytää apua koiran jäädessä jumiin luolastoon. Kyseisellä alueen

yhteyshenkilöllä on muista rotuyhdistyksistä ja järjestöistä käytettävänään vapaaehtoiset avustajat.

Toivomme, että hädän sattuessa ensisijainen yhteydenottopyyntö tulisi oman alueen lähimmille

yhteyshenkilöille joista on lista sekä kartta alla.

Google-kartta yhteystietoineen:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPdtN0L6tXao.kie6b_X-5t78